Despre școală


Suntem Școală Europeană

Şcoala Gimnazială Specială nr. 2 oferă asistență educațională și terapeutic-recuperatorie pentru elevi cu deficiențe mintale (moderate/ușoare/grave profunde sau asociate) dar și elevilor cu deficiențe neuromotorii. În cadrul școlii sunt aplicate strategii specifice de intervenţie educațional-terapeutică pentru elevi cu sindromul ADHD, sindromul Down, autism şi alte tipuri de deficiențe. De asemenea, cadrele didactice ale școlii sunt perfecționate în domeniul elaborării și implementării de programe educaționale terapeutice pentru elevii cu dizabilități nedeplasabili, școlarizaţi la domiciliu.

SCURT ISTORIC

Înființată în anul 1963 sub denumirea de „Şcoala Ajutătoare nr. 7″, instituţia și-a desfășurat activitatea în str. Doamna Ghica nr. 5. În primul an de activitate, erau înscriși 110 elevi, cuprinși în 7 clase, care desfășurau activități instructiv-educative-recuperatorii.
În anul 1965 și-a schimbat denumirea în „Școala Ajutătoare nr. 2“, funcționând cu 9 clase în imobilul din strada Popa Petre nr. 31. Din 1976 s-a extins și în imobilul de pe aceeași stradă, la nr. 41, mărind planul de școlarizare la 220 elevi, cuprinși în 14 clase.
În anul 1991 și-a schimbat denumirea în „Şcoala Specială nr. 2“. Începînd cu iunie 2005, școala își desfășoară activitatea în imobilul de la numărul 31 și funcționează în prezent cu 12 clase, derulând activitati în regim de zi, cu elevi cu deficiențe mintale moderate sau ușoare și cu copii/elevi/tineri cu deficiențe mintale grave, severe, profunde sau asociate.
Din anul școlar 2011-2012 Centrul de Pedagogie Curativa și Terapie Socială „Corabia” funcționează ca structură a Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 2. Păstrându-și specificul activităților de pedagogie curativă, acest centru are un număr de 10 clase și școlarizează copii/elevi/tineri cu deficiențe mintale grave, severe, profunde sau asociate.

 

 

Învățământ alternativ – pedagogie curativă
Oferit în cadrul Centrului de Pedagogie Curativă și Terapie Socială „Corabia” – servicii adecvate copiilor cu cerinţe educative speciale, respectându-le demnitatea umană, precum și posibilitatea de a se deschide şi de a-şi dezvolta propriul potenţial, în vederea integrării acestora din punct de vedere educaţional, socio-cultural şi economic, de a-i ajuta să trăiască cu demnitate ca cetăţeni cu drepturi depline şi de a face remarcată contribuţia lor la viaţa socială.

Cicluri curriculare
• Clasele: pregătitoare -IV – învăţământ primar
• Clasele: V-VIII – învăţământ gimnazial
• Clasele: IX-X – pregătire preprofesională
• Clasele: pregătitoare -X – pedagogie curativă
Structura programului
Procesul instructiv-educativ-terapeutic se desfăşoară în regim de zi (semiinternat).
• 08.00–12.00/13.00/14.00–activități desfășurate de către profesori de psihopedagogie specială
• 12.00/13.00/14.00–16.00/17.00/18.00–activități de terapii specifice desfășurate de către învățători/profesori-educatori, profesori psiho-pedagogi (terapia tulburărilor de limbaj), de kinetoterapie, de psihodiagnoză școlară și expertiză complexă
• 4 ore/ săptămână – pentru elevii cu deficiențe nedeplasabili școlarizați la domiciliu