Resurse


Curriculum cuprinde ansamblul documentelor şcolare format din Planul –cadru pentru învăţământul special, programe şcolare adaptate învăţământului special, manuale, auxiliare curriculare (ghiduri, suporturi educaţionale).

Ciclurile curriculare:

Clasele I-IV, învăţământ primar;
Clasele V-VIII, învăţământ gimnazial;
Clasele IX-X, pregătire preprofesională;
Clasele III-VIII, pedagogie curativă.


STRUCTURA CURRICULUMULUI:

a) curriculum nucleu care conţine 7 arii curriculare obligatorii:

- limbă şi comunicare;

- matematică şi ştiinţe ale naturii;

- om şi societate;

- arte;

- educaţie fizică şi sport;

- tehnologii şi activităţi practice;

- consiliere şi orientare.

În afara acestora curriculumul mai cuprinde, pentru scolile speciale, inca alte 3 arii curriculare specifice:

- terapii specifice de compensare;

- psihodiagnoză, consiliere, orientare şcolară;

- terapie educaţională complexă şi integrată;

b) curriculum la decizia şcolii care cuprinde discipline opţionale şi este elaborat de şcoală în funcţie de resursele umane şi materiale ale unităţii, interesele elevilor, situaţiile specifice şcolii şi necesităţile comunităţii locale.

RESURSE UMANE:

 • cadre didactice: specialişti în domeniul psihopedagogie specială, specialişti în domeniul psihologie;
 • alte specialităţi: pediatru, asistent medical, kinetoterapeut;
 • comitet de părinţi;
 • voluntari.

 

RESURSE MATERIALE:

 • săli de clasă;
 • cabinet psihologic;
 • cabinete de terapia tulburărilor de limbaj;
 • cameră de stimulare senzorială;
 • cabinet de kinetoterapie;
 • cabinet medical;
 • sala de sport;
 • sala de mese.
[descarcă] 1.4 MB Lista funcții și salarii