SCHOOL 2 LIFE


PROIECT PENTRU MOBILITĂȚI DE FORMARE ȘI PLASAMENT (în domeniul VET)

2015-1-RO01-KA102-014754

Facilitarea tranziției de la școală la viața activă a persoanelor cu dizabilități mintale accentuate și grave

SCHOOL 2 LIFE

2015-2017

[descarcă] 0.2 MB Descriere proiect

ORGANIZAȚIA DE PRIMIRE:
ESCOLA PROFISSIONAL DO MONTIJO
Associaçăo para a Formaçăo Profissional e Desenvolvimento do Montijo, PORTUGALIA

 

CONSORȚIU ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL:
Inspectoratul Școlar al Municipiului București
Inspectoratul Școlar Județean Ilfov
Școala Gimnazială Specială nr. 2, sector 2, București
Școala Gimnazială Specială “C-tin Păunescu”, sector 6, București
Școala Gimnazială Specială nr. 7, sector 1, București
Școala Gimnazială Specială nr. 8, sector 1, București
Școala Gimnazială Specială nr. 10, sector 1, București
Școala Gimnazială Specială “Sf. Nicolae”, sector 4, București
Școala Gimnazială Specială nr. 4, sector 4, București
Școala Gimnazială Specială nr. 9, sector 5, București
Centru Școlar pentru Educație Incluzivă, Periș, Ilfov

 

Informatii generale despre proiectul SCHOOL 2 LIFE

  • Proiectul de mobilități de formare în domeniul VET ”SCHOOL 2 LIFE” este finanţat în cadrul exerciţiului financiar Erasmus+ 2015 şi se va derula în perioada 01.06.2015 – 31.05.2017 pe baza parteneriatului cu instituţia de formare Escola Profissional Do Montijo – Associação para a Formação Profissional e Desenvolvimento do Montijo, Portugalia.

Grupul tinta

  • 48 de elevi si absolventi cu dizabilitati mintale incadrati in grad de handicap accentuat/grav, cu varste cuprinse intre 16-22 de ani, provenind din unitatile de învatamant special membre in consortiu;
  • 27 de cadre didactice cu rol in dezvoltarea profesionala a elevilor cu dizabilitati mintale accentuate si grave din unitatile de invatamant special partenere in consortiu (cadre didactice care predau discipline din aria ”Tehnologii”/discipline optionale cu caracter practic-aplicativ, cadre didactice care desfășoară activități specifice Terapiei ocupaționale si profesori psihopedagogi/de psihopedagogie speciala cu rol in orientarea scolara si profesionala);
  • 2 inspectori scolari provenind din ISMB si ISJ Ilfov.

Mobilitati

  • Pe parcursul celor 2 ani de proiect se vor desfasura un numar total de 81 de mobilitati, distribuite in 6 fluxuri, din care:

48 de mobilități pentru elevi – stagii de formare profesionala
33 de mobilități pentru cadre didactice/inspectori – activitati de tip job shadowing

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul proiectului https://school2lifeproject.wordpress.com/

 

 

ATELIER ȘCOLAR DE CROITORIE-ȚESĂTORIE Școala Gimnazială Specială Nr. 2, sector 2, București